Autor: adam

Pierwsi mieszkańcy

Nadrzędnym celem jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Każdy ma możliwość uczestniczenia w terapii kulinarnej  i plastycznej oraz innych formach aktywizacji dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego mieszkańca. OrganizowaneContinue reading