Kontakt

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny

Al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

tel. 722 225 256

e-mail: biuro@dps-szczecin.pl

Dyrektor

Dyrektor

Agata Miłek