WARUNKI PRZYJĘCIA

Przed przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej Świętej Rodziny
al. Wyzwolenia 52 71-506 w  Szczecinie należy udać się:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( ul. Sikorskiego 3 Szczecin 70-323 )
 lub Gminy zamieszkania Wnioskującego o przyjęcie.
Należy złożyć podanie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej,
Zaświadczenie lekarskie  wskazujące typ domu i stan zdrowia o treści:

„ Rozpoznanie, że osoba wymaga całodobowej opieki osób drugich i wymaga umieszczenia w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych”,

Decyzję o pobieranym świadczeniu , dochodach (ZUS,KRUS, Zasiłek z MOPR)

Podstawą do przyjęcia jest otrzymanie

Decyzji kierującej z właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. MOPR, MOPS, GOPS, OPS
Decyzji o odpłatności.
Dodatkowe informacje można uzyskać od pn-pt w godz. 7:00 – 14:00 
pod numerem tel. 722 225 006 – pracownik socjalny DPS