NASZA MISJA

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
Jan Paweł II

Priorytetem dla nas jest respektowanie podstawowych wartości ludzkich: godności, niezależności, intymności i  bezpieczeństwo. Nasząmisją jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczne mieszkańców kierując się potrzebami integracji. Zapewniamy pełną opiekę oraz  rehabilitację.